நொய்யல் பசுமை

  • பொறுமையின் உதாரணமாக மூங்கில்

     Tue, August 30, 2022 No Comments Read More...

    பொறுமையின் உதாரணமாக மூங்கில் செடியைச் சொல்வார்கள். மூங்கிலைப் பயிரிட்டு தண்ணீர் ஊற்றுவார்கள். பருவங்கள் போகும். ஆனால் செடி வளரவே வளராது. ஒரு இன்ச் ...

களம் கண்டவர்கள்

வீட்டு சமையல்

சிறப்பு கட்டுரைகள்

Subscribe to our Youtube Channel