நொய்யல் பசுமை

  • பொறுமையின் உதாரணமாக மூங்கில்

     Tue, August 30, 2022 No Comments Read More...
    பொறுமையின் உதாரணமாக மூங்கில் செடியைச் சொல்வார்கள். மூங்கிலைப் பயிரிட்டு தண்ணீர் ஊற்றுவார்கள். பருவங்கள் போகும். ஆனால் செடி வளரவே வளராது. ஒரு இன்ச் ...
  • வீட்டுக்காய்கறி தோட்டம்

     Sat, January 8, 2022 No Comments Read More...
    காய்கறிகள் நமது அன்றாட வாழ்விற்கு மிகவும் முக்கியமானதாகும். அதுவும் குறிப்பாக சைவ உணவு உண்பவர்களுக்கு மிகவும் அவசியம். இவை உணவின் ஊட்டச்சத்தை அதிகரிப்...
Subscribe to our Youtube Channel